Home page > Aktuality > Aktualizujeme příručku pro učitele, svými podněty může přispět také odborná veřejnost

Aktualizujeme příručku pro učitele, svými podněty může přispět také odborná veřejnost

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany v součinnosti s dalšími rezortními i mimorezortními subjekty připravuje aktualizaci brožury POKOS - Příručka pro učitele základních a středních škol z února 2018.

příručkaPříručka je určena učitelům základních a středních škol. Všem zájemcům je k dispozici na webu www. pokos.army.cz. Témata jsou členěna podle výstupů z učení stanovených rámcovými vzdělávacími programy pro základní a střední vzdělávání tak, aby učitelům usnadnila orientaci v  otázkách obrany státu a poskytla jim výchozí informace pro jejich přípravu na jednotlivé vyučovací hodiny. K získání doplňujících informací lze využít odkazy na zdroje, uvedené v závěru publikace. Každá kapitola příručky je doplněna o náměty k diskusi a kontrolní otázky, k dispozici je také ucelený soubor otázek ve formě testu, využitelný při práci s interaktivní tabulí nebo při písemném přezkušování znalostí. 

Od února 2018 nastalo v oblastech popisovaných v příručce mnoho změn. Vydáním nové publikace proto chceme zajistit, aby pedagogové ve své práci s žáky pracovali s aktuálními informacemi. Úprava se bude týkat téměř všech kapitol. Uvítáme, pokud se do ní na základě svých zkušeností z výuky zapojí také školy, učitelé a další pedagogičtí pracovníci případně samotní žáci nebo studenti škol všech stupňů. Své podněty na úpravu a doplnění textu případně grafiky nám můžou poslat mailem, a to do konce října 2020 na adresu pokos@army.cz, do předmětu zprávy je vhdoné uvést text "Příručka".

Těšíme se spolupráci.

Nahoru