Home page > Aktuality > Jednou z priorit ostravského krajského vojenského velitelství je POKOS

Jednou z priorit ostravského krajského vojenského velitelství je POKOS

Školení pedagogů základních a středních škol Moravskoslezského kraje, pořádání vědomostně branných soutěží a prezentace Armády České republiky na jednotlivých školách, to vše zahrnuje Příprava občanů k obraně státu, kterou v Moravskoslezském kraji koordinuje Krajské vojenské velitelství Ostrava.

S první prezentací armády v roce 2018 zavítalo KVV Ostrava na základní školu v Třinci. Žáci projevili o armádu zájem hned v úvodu, není divu, někteří z nich se s vojáky setkali vůbec poprvé. 85 žáků druhého stupně zaujala prezentace o současné armádě, její technice, ale také o současných bezpečnostních hrozbách, které v jejich věku bedlivě vnímají. Po krátké přestávce následovala prezentace o zahraničních misích zakončená tradičním krátkým armádním testem, kde si žáci prověřovali znalosti získané během přednášek. Dětí ocenily rovněž možnost vyzkoušet si střelecký trenažér nebo zkusit si v reakci na kontaminaci otravnými látkami nasadit obličejovou masku nebo ochrannou pláštěnku. Zájem byl také o výstroj vojáků. Za dobré výsledky dostaly drobné upomínkové předměty.

,,Předávat informace o armádě, rozvíjet u dětí fyzické dovednosti a učit je odkazu historie a vlastenectví považuji za hlavní poslání projektu Příprava občanů k obraně státu. Jsem rád, že jsem se za poslední roky významně posunuli a že nám s tímto úkolem pomáhají učitelé, kterých již vyškolili. Jen vloni jich bylo kolem 280 z témměř dvou stovek základních a středních škol Moravskoslezského kraje," zdůraznil ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec.

Armáda si v kraji vybudovala dobré jméno, což se projevuje výbornou spoluprací se zástupci kraje a obcí s rozšířenou působností.V roce 2018 plánuje ostravské velitelství v rámci projektu POKOS navštívit 15 základních a středních škol a uspořádat dvě desítky vědomostně branných závodů. Dále proběhne v měsíci únoru a říjnu školení pro učitele základních a středních škol, kde získají informace, které mohou využít v edukačním procesu na svých školách.

,,Mezi hlavní důvody úspěchu naší práce považuji chuť a nasazení vybraného týmu, který má zkušenosti a může tak žákům, studentům a pedagogům předávat cenné informace. Dále vzhledem k zvýšenému zájmu ze strany škol pracujeme na atraktivitě koncepce POKOS, především v pořádání branných soutěží v civilním i vojenském prostoru, dodal plukovník Hrabec.

Fotogalerie

Nahoru