Home page > Aktuality > Krajské vojenské velitelství Ostrava připravilo seminář pro vedoucí odboru školství Moravskoslezského kraje

Krajské vojenské velitelství Ostrava připravilo seminář pro vedoucí odboru školství Moravskoslezského kraje

Dne 9. září 2020 provedlo Krajské vojenské velitelství Ostrava seminář zaměřený na problematiku přípravy občanů k obraně státu. Semináře se těsně před zpřísněním epidemiologických opatření zúčastnilo 27 zástupců obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje.

Krajské vojenské velitelství Ostrava, jako koordinátor problematiky v Moravskoslezském kraji, považuje POKOS za jeden ze svých hlavních úkolů. Od roku 2015 zástupci tohoto velitelství provedli akreditované školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro více než 500 učitelů základních a středních škol. Nedílnou součástí aktivit ostravského velitelství jsou také prezentace armády na školách i na veřejnosti a pořádání branně vědomostních soutěží. 

Nedílnou součástí koncepce provádění POKOS v míru v České republice jsou subjekty státní správy a samosprávy, mezi než patří právě obce s rozšířenou působností, které se dle zákona o zajišťování obrany České republiky podílejí na organizaci POKOS.

Vedoucí odboru školství nebo jejich zástupci se v úvodní části semináře seznámili s aktuálním obsahem koncepce POKOS a legislativou, která se k oblasti vztahuje. Další část byla zaměřena na praktické aktivity POKOS v Moravskoslezském kraji a na možnosti spolupráce s vojáků s územní samosprávou. Z jednání například vyplynula skutečnost, že zástupci ostravského velitelství budou nově školit pedagogy také v jednotlivých obcích s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje, nikoli pouze v krajském městě.

,,Opravdu nás těší aktivní přístup a zájem o POKOS ze strany zástupců obcí s rozšířenou působností. Spolupráce je pro nás zásadní, protože základními pilíři celého procesu jsou školy zřízené na jejich území a v jejich působnosti a odborně připravení pedagogové, kteří v nich vyučují“, konstatoval ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek.

Text: Martin Ogořalek (upraveno)

Foto: KVV Ostrava

 

Nahoru