Home page > Aktuality > Lektoři POKOS hodnotili činnost za rok 2017

Lektoři POKOS hodnotili činnost za rok 2017

Na konci ledna se ve školícím zařízení Komorní Hrádek sešli lektoři POKOS z jednotlivých krajských vojenských velitelství na každoročním odborném shromáždění. Dvoudenní zaměstnání, které vedl Ivan Gerhát ze sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany, mělo za cíl vyhodnotit aktivity v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2017 a stanovit si cíle a obsahový rámec pro rok 2018.

V průběhu odborného shromáždění sdíleli lektoři své zkušenosti z práce, návrhy na její zlepšení, názory a podněty škol, pedagogů i širšího okolí. "Přestože statistické ukazatele, týkající se účasti na školeních a počtu školení jsou oproti předchozímu roku na vyšší úrovni, prioritním parametrem pro hodnocení naší činnosti je kvalita," konstatoval ve své prezentaci manažer projektu POKOS Ivan Gerhát.

V rámci zaměstnání byl zpracován plán školení učitelů v roce 2018 a byl uveden plán prezentací Armády ČR na školách a na veřejnosti. V této souvislosti Ivan Gerhát ocenil všechny lektory za to, že se kromě školení podílejí rovněž na přípravě a průběhu těchto akcí, organizovaných Ministerstvem obrany, případně za to, že podobné akce ve svých regionech organizují. Zdůraznil, že pro udržení koordinované činnosti je důležité sdílení informací a okamžité řešení problémů, nejlépe hned v jejich zárodku. Zároveň bylo konstatováno, že spolupráce s orgány územní samosprávy, jakožto zřizovateli škol, a školami samotnými, má vzhledem k charakteru POKOS, stanovenému zákonem, velký význam pro úspěšné plnění úkolů.

Zkušenosti lektorů budou využity rovněž při aktualizaci vládní Koncepce POKOS, která začala na konci prosince 2017. Vybraní lektoři, zastupující KVV České Budějovice a KVV Ústí nad Labem jsou členy rezortní i mezirezortní pracovní skupiny Ministerstva obrany k aktualizaci koncepce.

 

 

Fotogalerie

Nahoru