Home page > Aktuality > Lektoři POKOS se zdokonalují ve svých dovednostech

Lektoři POKOS se zdokonalují ve svých dovednostech

Ve druhém listopadovém týdnu proběhlo ve vzdělávacím středisku Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit Komorní Hrádek školení lektorů POKOS, zaměřené na zdokonalení měkkých dovedností. Tito lektoři provádí akreditovaná školení učitelů základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na tuto činnost však z pohledu tzv. měkkých dovedností doposud nebyli odborně připravováni.

Během dvoudenního zaměstnání, organizovaného sekcí obranné politiky a strategie Ministerstva obrany, absolvovali lektoři dva kurzy. První byl zaměřen na zvládání konfliktních a vypjatých situací při vzdělávání dospělých a na trénink asertivního jednání. V jeho průběhu se lektoři učili, jak zvládat posluchače, kteří narušují výklad nebo jak odpovídat na nepříjemné otázky či jak reagovat na nepravdivé poznámky. Ve druhém kurzu se lektoři seznámili s hlavními aspekty neverbální komunikace, psychologie vnímání a přesvědčování při interaktivním vzdělávání.

Školení se zúčastnilo celkem 24 lektorů z řad krajských vojenských velitelství. Všichni ocenili možnost se podobných zaměstnání, zaměřených na rozvoj odborných schopností, účastnit. O tom, na jaké dovednosti a schopnosti se lektoři zaměří příště, se rozhodne na odborném shromáždění dne 17. ledna 2018.

Fotogalerie

Nahoru