Úvodní stránka > Aktuality > Ministerstvo obrany podporuje branné spolky již dnes

Ministerstvo obrany podporuje branné spolky již dnes

Na konci března 2019 proběhla v Konferenčním centru City v Praze pravidelná valná hromada spolku LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Na valné hromadě přednesl svůj příspěvek k problematice přípravy občanů k obraně státu Ivan Gerhát ze sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany.

Ivan Gerhát ve svém příspěvku popsal právní rámec provádění přípravy občanů k obraně státu v míru a po případném vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Zabýval se nízkou kvalitou vzdělávání v této oblasti na školách a neuspokojivými výsledky žáků. V této souvislosti informoval přítomné o tom, že "přestože byla oblast obrany státu zařazena do rámcových vzdělávacích programů a školy by ji měly od 1. září 2013 učit, plnohodnotně ji vyučuje jen polovina základních škol a třetina víceletých gymnázií."

Následně se krátce zabýval nástroji, které Ministerstvo obrany nabízí nebo využívá na podporu vzdělávacího procesu. V této části popsal mimo jiné příručku pro učitele základních a středních škol, prezentace Armády České republiky na školách a pro veřejnost, ale také "dva dotační programy, prostřednictvím kterých Ministerstvo obrany již dnes poskytuje finanční podporu ve výši cca 3 miliony korun ročně spolkům realizujícím branně-sportovní a technické aktivity."

Účastníky valné hromady však nejvíce zajímala poslední část vystoupení manažera POKOS zaměřená na možnost systematického zapojení branných spolků do dobrovolné přípravy občanů k obraně státu v míru mimo výkon branné povinnosti. Ivan Gerhát popsal aktuálně probíhající práce na novelizaci zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťováni obrany České republiky, která institucionální zapojení spolků a jejich podporu legislativně zastřeší.

Přítomní se tak mohli seznámit s tím, že "novela umožní provádění, koordinaci, finanční a metodickou podporu a kontrolu dobrovolné přípravy prováděné prostřednictvím spolků a stanoví podrobnosti takové spolupráce, například cestou akreditace spolků." Po nabytí účinnosti novelizovaného zákona tak bude pro občana jednodušší uplatňovat své právo připravovat se k obraně státu. V závěru vystoupení Ivan Gerhát informoval, že Ministerstvo obrany plánuje novelu zákona předložit do konce roku 2019 a že po jejím schválení se předpokládá na podporu branných vyčleňovat cca 200 milionů korun ročně.

Nahoru