Home page > Aktuality > Náměstek Landovský zahájil akreditované školení učitelů na Krajském vojenském velitelství Praha

Náměstek Landovský zahájil akreditované školení učitelů na Krajském vojenském velitelství Praha

Dne 21. března 2018 proběhlo na Krajském vojenském velitelství Praha akreditované školení učitelů Středočeského kraje k problematice Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Tato školení jsou Ministerstvem obrany organizována v rámci zákonem stanoveného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků již od roku 2015. Mají za cíl podpořit přípravu učitelů základních a středních škol na výuku bezpečnostních témat na školách.

Školení, kterého se zúčastnilo na 30 pedagogů a tři zaměstnanci oddělení krizového řízení obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, zahájil ředitel Krajského vojenského velitelství Praha plukovník Roman Tkačík. Popsal roli svého velitelství při koordinaci aktivit POKOS v regionu a při spolupráci s orgány územní samosprávy.  Přítomné pedagogy zároveň stručně informoval o podřízené jednotce aktivní zálohy a jejím možném využití.

Náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jakub Landovský poděkoval účastníkům školení za jejich zájem o bezpečnostní problematiku a ocenil jejich chuť se v této oblasti dále vzdělávat. Dodal, že je sám aktivním pedagogem, přednášejícím na Univerzitě Karlově v Praze, a má pro učitelské povolání velké pochopení.

Ve stručnosti zmínil rovněž záměr Ministerstva obrany zavést do vzdělávacího systému samostatný předmět k výuce bezpečnostních témat a sdílel s učiteli otázku, nakolik se bude v rámci takovéhoto předmětu škola věnovat teorii a nakolik praktickému procvičování.  Zdůraznil, že musí jít o předmět moderní, zahrnující všechny aktuální bezpečnostní hrozby, kterým by žáci a studenti mohli být v krizové situaci vystaveni.  Své vystoupení uzavřel konstatováním, že zavedení samostatného předmětu vyvolá poptávku po aprobovaných učitelích a ve svém důsledku bude znamenat zkvalitnění vzdělávacího procesu.

V dalších částech školení se zkušení lektoři POKOS z Krajského vojenského velitelství Praha majorka Šárka Korcová a praporčík Pavol Šulc věnovali výkladu stěžejních témat problematiky POKOS. Pedagogové byli v diskusi velmi aktivní a přispěli tak ke kvalitě zaměstnání. V závěru jim vedle osvědčení o absolvování školení byly předány propagační materiály.

Foto: Pavol Šulc

Fotogalerie

Nahoru