Home page > Aktuality > Neziskové organizace mohou do konce září žádat o dotace

Neziskové organizace mohou do konce září žádat o dotace

Ministerstvo obrany zveřejnilo Výzvu k podání žádostí o dotace pro nestátní neziskové organizace pro rok 2021. Dotace jsou určeny na podporu projektů veřejně prospěšného charakteru, to znamená takových projektů, které vyhovují podmínkám dotačních programů Ministerstva obrany a zároveň přispívají k naplňování cílů státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím.

V oblasti POKOS lze žádat o neinvestiční dotace ve dvou dotačních programech, a sice v dotačním programu Příprava občanů k obraně státu a v dotačním programu Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva. Podrobnosti k jednotlivým programům jsou v příloze tohoto článku.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě výběrového dotačního řízení, a to při respektování stanoveného celkového limitu rozpočtových prostředků Ministerstva obrany. Do výběrového řízení bude projekt zařazen, pokud bude žádost o dotaci uplatněna ve stanoveném termínu, bude řádně vyplněna a doložena stanovenými přílohami. Žádost lze podat na libovolný počet projektů.

Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Do tohoto podílu se započítává i financování dotacemi od dalších orgánů státní správy a územní samosprávy, z fondů EU, případně z dalších zdrojů. V odůvodněných případech může MO rozhodnout o poskytnutí dotace nad 70 % celkových nákladů projektu.

Žádosti o dotace musí být zpracovány v předepsaném formuláři a doručeny na adresu ministerstva do 30. září 2020. Žádosti lze podávat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, osobně po dohodě s kontaktní osobou nebo prostřednictvím veřejné datové schránky.

 

 

Nahoru