Home page > Aktuality > Podzimní cyklus dalšího vzdělávání pedagogů byl ukončen na Krajském vojenském velitelství v Ostravě

Podzimní cyklus dalšího vzdělávání pedagogů byl ukončen na Krajském vojenském velitelství v Ostravě

Tradičně vysokou účastí se vyznačovalo poslední z cyklu školení POKOS, organizovaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na Krajském vojenském velitelství (KVV) Ostrava. Zájem byl dokonce tak velký, že školení muselo být provedeno ve dvou dnech. Akreditovaná školení však v tomto období proběhla také v působnosti dalších krajských vojenských velitelství - ať už to bylo na KVV Praha - Středočeský kraj, KVV Brno, KVV Zlín, KVV Jihlava, KVV Liberec nebo na KVV České Budějovice.

Listopadové školení pedagogů základních a středních škol v prostorách Krajského vojenského velitelství Ostrava proběhlo ve dvou termínech, a to 7. a 8. listopadu 2017. Školení se zúčastnilo 68 pedagogů z Moravskoslezského kraje. V letošním roce tak zástupci KVV Ostrava proškolili celkem 278 pedagogů ze 191 moravskoslezských škol.

V úvodní prezentaci ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec seznámil přítomné s posláním POKOS. Následně získali učitelé vyučující problematiku POKOS na školách informace o ozbrojených silách České republiky, o jejich zapojení do plnění úkolů v rámci krizových situací a o zapojení České republiky do zahraničních operací.  Z diskuse vyplynulo, že učitelé vítají zavádění vojenské problematiky a problematiky spojené s krizovými situacemi do škol. V závěru zaměstnání byl účastníkům školení představen plán akcí pod hlavičkou POKOS na rok 2018. Učitelé byli rovněž seznámeni s možností zapojení moravskoslezských škol do branných soutěží, které armáda v kraji pořádá. Termíny školení v roce 2018 jsou plánovány 21. února a 31. října 2018.

Lektoři ze všech krajských vojenských velitelství prokázali při prezentacích a navazujících diskusích svojí odbornou zdatnost a orientaci v problematice. Při prezentování teoretických témat zařazují do svých vystoupení své osobní zkušenosti a konkrétní příklady a poznatky z regionu. Například praporčík Petr Švaňa z KVV České Budějovice perfektně přiblížil podmínky v kterých musí vojáci pracovat a žít, pokud plní úkoly v rámci humanitárních misí či zahraničních operací.

Na KVV Liberec a KVV Praha - Středočeský kraj byl největší zájem byl o informace k aktivním zálohám, branné povinnosti a odvodnímu řízení a k možnostem spolupráce škol a armády ve výuce POKOS.

Fotogalerie

Nahoru