Home page > Aktuality > Problematika POKOS zařazena do vzdělávání na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity

Problematika POKOS zařazena do vzdělávání na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity

V rámci součinnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Krajského vojenského velitelství České Budějovice, reprezentováného zejména ředitelem plukovníkem Aloisem Urbanem a lektorem POKOS praporčíkem Petrem Švaňou byl za přispění dalších věcně odpovědných subjektů po několika pracovních jednáních finalizován návrh sylabu pro vzdělávání budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Jak na společném jednání potvrdil koordinátor projektu Štěpán Kavan z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, výuka proběhne v rámci předmětu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, který je již dnes důležitou součástí vzdělávání. Jejím cílem je vzdělávat studenty pedagogické fakulty - budoucí pedagogy - tak, aby získali kompetence k předávání poznatků z vyučovacího procesu a zároveň je připravit  na správnou reakci pedagoga a studentů v případě vzniku mimořádné události.

 

Výuka bude realizována odborníky z praxe, kteří disponují jak praktickými dovednostmi a zkušenostmi, tak teoretickými znalostmi. V případě problematiky POKOS bude toto zajištěno experty Krajského vojenského velitelství České Budějovice a sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Výuka je koncipována do dvou předmětů v rámci jednoho semestru. Vzhledem k tomu, že v současné době se bezpečnostní témata na základních a středních školách nevyučují v samostatném předmětu nepůjde o samostatnou aprobaci, ale o specializaci v rámci Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Dílčí témata jsou vtěsnána do přesně specifikované časové dotace. Studenti, kteří úspěšně absolvují oba dva předměty, obdrží od Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity potvrzení o absolvování specializačního kurzu.

V novém předmětu se tak budoucí pedagogové seznámí s problematikou POKOS podrobněji, budou se například zabývat souvisejícím právním rámcem, posláním ozbrojených sil České republiky a jejich místem v bezpečnostním systému státu, důvody a postupem vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu, brannou povinností občanů a zálohou ozbrojených sil.

Fotogalerie

Nahoru