Home page > Aktuality > Říjnová vědomostní soutěž

Říjnová vědomostní soutěž

Každý měsíc naleznete v této sekci 3 soutěžní otázky z oblasti přípravy občanů k obraně státu, které jsou určeny pro žáky základních škol i studenty středních škol. Tři z Vás, kteří správně odpoví na všechny soutěžní otázky, vylosujeme a odměníme.

Odpovědi zasílejte vždy na e-mailovou adresu pokos@army.cz. Do e-mailu uveďte své jméno a příjmení, svůj věk a adresu školy, kterou navštěvujete. Přejeme Vám hodně úspěchů.

OTÁZKY PRO MĚSÍC ŘÍJEN 2020:
1. Kdy, kde a jakými státy byla podepsána Mnichovská dohoda, která stanovovala tehdejšímu Československu postoupit svá pohraniční území Německu?
2. K čemu jsou primárně používáni vojenští psi?
3. Kolik pracovních výborů má Bezpečnostní rada státu a který z nich řeší záležitosti týkající se obrany státu?
Odpovědi zasílejte do 31. října 2020.  Odpovědi na některé z otázek naleznete v příručce, která je dostupná na těchto webových stránkách.

Nahoru