Home page > Aktuality > Součástí akreditovaného školení pedagogů je ode dneška také oblast mezinárodního humanitárního práva

Součástí akreditovaného školení pedagogů je ode dneška také oblast mezinárodního humanitárního práva

Týden před koncem prázdnin proběhl na Ministerstvu obrany seminář učitelů k problematice POKOS. Pedagogové v rámci tohoto akreditovaného školení získali informace o tematice, která je zapracovaná do povinného vzdělávacího rámce na základních a středních školách.

Seminář zahájil ředitel Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha plukovník Marián Margai, který učitelům poděkoval za dosavadní úsilí při výuce problematiky obrany státu v jednotlivých školních předmětech. Další části semináře sloužily k seznámení pedagogů s konkrétními tématy. Učitelé se tak dozvěděli a aktivně diskutovali o tom, jak stát zajišťuje svoji bezpečnost a obranu, proč je zapojení občanů do obrany státu důležité i o rolích jednotlivých institucí a jejich pracovních orgánů v případě vyhlášení krizových stavů. Součástí semináře byla poprvé také problematika mezinárodního humanitárního práva, na kterou byli všichni vojenští lektoři POKOS speciálně připraveni cestou Českého červeného kříže. 

V závěr byli pedagogové oceněni za svůj aktivní přístup a zapojení se do diskuse. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování školení, tištěnou příručku POKOS pro učitele základních a středních škola a propagační materiály využitelné při výuce.   

 
Foto: KVV hlavní město Praha

Nahoru