Home page > Aktuality > Výherci vědomostní soutěže - říjen/listopad

Výherci vědomostní soutěže - říjen/listopad

Ve čtvrtek 12. listopadu bylo ukončeno 41. kolo soutěže k problematice příprava občanů k obraně státu. Celkem jsme obdrželi 58 odpovědí, 43 bylo správných.

Ze správných odpovědí zástupci Ministerstva obrany ČR vylosovali tyto tři výherce: 

Jakub KERL, 13 let, ZŠ a MŠ Frýdek Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, 738 01.

Aneta SATRAPOVÁ, 10 let, ZŠ Hovorčovice, Revoluční 903, Hovorčovice, 250 64.

Matyáš MATĚJKA, Svobodová 701/1B Karlovy Vary, 360 17.

Výhercům blahopřejeme, věcné ceny budou zaslány poštou na vámi uvedené adresy. Ostatním děkujeme za jejich účast.

Správné odpovědi soutěže za měsíc ŘÍJEN/LISTOPAD:

1. Kdy, kde a jakými státy byla podepsána Mnichovská dohoda, která stanovovala tehdejšímu Československu postoupit svá pohraniční území Německu?

  • 30.9.1938 v Mnichově, podepsali ji zástupci Německa, Itálie, Velké Británice a Francie.

2. K čemu jsou primárně používáni vojenští psi?
 
  • Psi jsou cvičeni zejména k vyhledávání zbraní a výbušnin, drog, ke střežení objektů a materiálu, hlídkování, pátrání po obětech živelních katastrof a ztracených lidech.

3. Kolik pracovních výborů má Bezpečnostní rada státu a který z nich řeší záležitosti týkající se obrany státu?
  • Výborů je celkem 6,

  • záležitosti týkájící se obrany státu řeší  Výbor pro obranné plánování.

 

Nahoru