Home page > Aktuality > Žáci Základní školy Vizovice se v problematice obrany státu orientují velmi dobře

Žáci Základní školy Vizovice se v problematice obrany státu orientují velmi dobře

Učitel dějepisu na Základní škole Vizovice Martin Žáček je zároveň příslušníkem 5. střediska aktivní zálohy 601. skupiny speciálních sil. K Armádě České republiky má tedy velmi blízko a snaží se o ní předat co nejvíce informací také svým žákům. To, že dobrovolně převzal výkon branné povinnosti a v aktivní záloze se připravuje na službu v ozbrojených silách je mnohými z nich vnímáno jako naplnění morálního závazku vůči státu.

Dne 4. prosince 2018 si na pomoc přizval vojáky z Krajského vojenského velitelství Zlín, kteří na školu přijeli doplnit výuku o poslání ozbrojených sil České republiky a o poznatky z praxe. Zlínští vojáci z povolání tak žákům přiblížili  hlavní úkoly ozbrojených sil a armády a jejich zapojení do řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. Po celou dobu prezentace děti aktivně doplňovaly výklad, správně reagovaly na doplňující otázky k dané problematice a předvedly tak svůj všeobecný přehled.

V závěrečné diskusi se žáci zajímali o život vojáků a jejich výcvik. Vzhledem k tomu, že za rok se budou rozhodovat o svém dalším studiu, několik otázek se zabývalo také možností studia na vojenské střední škole v Moravské Třebové.

Text a foto: KVV Zlín

Nahoru