Úvodní stránka > Aktuality > Zájem o školení v Českých Budějovicích předčil očekávání

Zájem o školení v Českých Budějovicích předčil očekávání

Dne 15. června 2015 proběhlo další ze série školení učitelů základních škol k problematice příprava občanů k obraně státu (POKOS). Školení, která probíhají na jednotlivých krajských vojenských velitelstvích, mají za cíl poskytnout pedagogům základní informační rámec pro přípravu výuky problematiky POKOS. Zákjem o toto školení v Českých Budějovicích byl opravdu mimořádný a předčil všechna dosavadní školení. Informace o poslání ozbrojených sil, o jejich místě v bezpečnostním systému státu i o povinnostech, které pro všechny občany České republiky v případě vojenské krize ze zákona vyplývají, si přišlo vyslechnout celkem 38 učitelek a učitelů. Každý z nich po absolvování školení obdržel osvědčení a tištěnou příručku POKOS pro učitele základních škol. Velkou zásluhu na úrovni školení má dobře připravený lektor pplk. Ing. Milan Kempský, který dokázal i ty nejsložitější pasáže prezentovat srozumitelně, s využitím příkladů z praxe. "Na podporu POKOS připravujeme další, tentokrát více praktickou akci, zaměřenou na školní žáky. Ve spolupráci s magistrátem města České Budějovice chceme uspořádat branný den. Pokud bude mít některá ze škol zájem, uvítáme jej," ukončil svoji přednášku podplukovník Kempský.

Nahoru