Úvodní stránka > Aktuality > Zástupci Ministerstva obrany jednali o podpoře aktivit POKOS s představiteli Zlínského kraje

Zástupci Ministerstva obrany jednali o podpoře aktivit POKOS s představiteli Zlínského kraje

Dne 11. července 2017 se na Krajském úřadě Zlínského kraje konala schůzka zástupců Ministerstva obrany, Hasičského záchranného sboru a představitelů Krajského úřadu Zlínského kraje k problematice výuky bezpečnostních témat na školách.

Jednání vedl radní pro školství Zlínského kraje Petr Gazdík, dále se jej za Krajský úřad Zlínského kraje zúčastnil vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Stanislav Minařík. Ministerstvo obrany zastupovali manažer projektu POKOS Ivan Gerhát ze sekce obranné politiky a strategie a praporčice Petra Čechová z Krajského vojenského velitelství Zlín.

 

V úvodu jednání podali informaci o současných aktivitách hasičů ve vztahu k vzdělávacímu procesu na základních školách velitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje plukovník Vít Rušar a krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS poručík Adam Fuksa.

Ivan Gerhát představil základní právní rámec problematiky POKOS a informoval pana radního o stávajících nástrojích, které Ministerstvo obrany na podporu výuky problematiky POKOS na školách nabízí. Zároveň požádal zástupce Zlínského kraje o pomoc při zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionu a při distribuci aktuálních informací o problematice POKOS do škol a na věcně odpovědné úřady kraje. V závěru jednání proběhla krátká diskuse zaměřená na kvalitu zapojení nestátních neziskových organizací do aktivit na podporu vzdělávání v bezpečnostních tématech. Ivan Gerhát v této souvislosti zmínil podporu Ministerstva obrany spolkové činnosti v oblastech s brannou hodnotou s odkazem na připravovaný věcný záměr zákona o zvyšování fyzické připravenosti občanů.

Radní Gazdík za informace obou složek poděkoval, vyjádřil přesvědčení o potřebnosti vzdělávání v těchto oblastech a přislíbil pomoc v rámci svých kompetencí. 

 

 

Nahoru