Home page > Aktuality > Den s IZS a projektem POKOS

Den s IZS a projektem POKOS

Ve čtvrtek 30. září 2021 se konal ve spolupráci s MČ Praha 6 u Obory Hvězda „Den IZS s brannou soutěží pro školní děti“. Před dopravním hřištěm stála technika a stánky všech složek integrovaného záchranného systému (IZS) včetně Armády ČR. Současně v další části upořádalo Krajské vojenské velitelství hl. m. Praha (KVV HMP) v rámci vzdělávacího programu Příprava obyvatel k obraně státu 1. ročník branné soutěže pro žáky základních škol.

Díky zhoršující se situace výskytu onemocnění Covid-19 na pražských základních školách bohužel několik škol zrušilo svou účast. I když počet přihlášených týmů se nakonec ustálil na dvanácti, nic to neubralo na soutěžním zápalu a radosti dětí z pohybu.

Žáci soutěžili ve tříčlenných smíšených týmech ve dvou kategoriích. V první kategorii se utkali žáci šestých a sedmých tříd, ve druhé pak osmáci a deváťáci. Na rozlehlé travnaté ploše týmy na sedmi stanovištích plnily úkoly. Na závodníky čekal vědomostní test, skok v pytlích na určenou vzdálenost, otázky z topografie a orientace v terénu, hod gumovým granátem na cíl a mířená střelba s Airsoft BRENu na terč. Svou rychlost, obratnost a sílu si žáci ověřili na překážkové dráze, kterou běželi na čas jako štafetu. Na posledním stanovišti zdravotnické přípravy měli poskytnout první pomoc a pak už zbýval jen sprint do cíle.

„V rámci vzdělávacího programu Příprava obyvatel k obraně státu bylo cílem soutěže rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků v oblasti branně-bezpečnostních tématik. Kromě zvýšení jejich fyzické zdatnosti a obratnosti, úkoly na jednotlivých stanovištích prověřili také jejich znalosti v této oblasti. Byli jsme mile překvapeni s jakým zápalem a odhodláním týmy soutěžily. Zvítězil tým, který dosáhl nejvíce bodů na všech stanovištích a proběhl celou trasu v nejkratším čase,“ uvedl ředitel branné soutěže podplukovník Ing. Pavel Kácl, MBA.

Čas do vyhlášení výsledků žáci trávili sledováním dynamických ukázek policistů, strážníků, celníků a hasičů. V rámci Dne IZS zde byli k vidění strážníci na koních a psovodi hlídkových psů, kteří předvedli, co všechno jejich čtyřnozí svěřenci dovedou. Žáci, stejně jako ostatní návštěvníci, si mohli prohlédnout vozový park městské a dopravní policie, celníků i vězeňské služby. Velké pozornosti se těšil vrtulník Mi-17 a letištní speciál Rosenbauer panther.

Diplomy a drobné ceny nejlepším týmům předávala radní Ing. Marie Kubíková z MČ Praha 6 společně s ředitelem KVV HMP plukovníkem gšt. Ing. Mariánem Margaiem. V 1. kategorii se na 1. místě umístil tým „Rychlíci“ ze školy ZŠ Věry Čáslavské, na 2. místě „Rohlíci“ ze ZŠ Na Dlouhém lánu a na 3. místě „Skejťáci“ ze ZŠ Petřiny. Ve 2. kategorii pomyslnou zlatou medaili získali „Knedlíci“ ze ZŠ Na Dlouhém lánu, stříbro vybojovaly „Kočky mourovatý“ ze ZŠ Dědina a bronz patřil týmu „13. kraj“ ze ZŠ Na Dlouhém lánu. Také jsme týmu „Sportíci A“ udělili cenu útěchy.

První ročník branné soutěže v rámci vzdělávacího programu POKOS máme úspěšně za sebou. Z ohlasů soutěžících je jasné, že nejvíce se jim líbila překážková dráha a nejhůř všem šla mířená střelba Airsoft BREN. Každopádně teď už ví, co mají trénovat na příští rok, aby dosáhli lepších výsledků.

Na závěr chceme poděkovat za spolupráci kapitánu Ing. Jiřímu Novákovi a rotnému Aleši Smutnému z KVV Plzeň za zajištění stanoviště pro mířenou střelbu z Airsoft BRENu. Také z MČ Praha 6 Veronice Loudové, Mgr. Evě Šimkové a ostatním za pomoc při organizaci soutěže a radní Ing. Marii Kubíkové za osobní účast na předávání cen. V neposlední řadě děkujeme všem příslušníkům KVV HMP za přípravu i realizaci 1. ročníku branné soutěže.

 

Na krátké video TV Praha "Den s IZS bavil děti z Prahy 6“ se můžete podívat na tomto odkazu:

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-6/15672/den-s-izs-bavil-deti-z-pra...

nebo na www.youtube video "Prezentace IZS 2021":

https://www.youtube.com/watch?v=0Xe_t-brXUs&feature=youtu.be

Autor: kpt. Mgr. Martina Sofie Halíková, KVV MHP

Nahoru