Home page > Aktuality > Krajské vojenské velitelství hl. m. Praha uspořádalo první letošní školení účitelů

Krajské vojenské velitelství hl. m. Praha uspořádalo první letošní školení účitelů

Ve středu 25. srpna 2021 zahájilo Krajské vojenské velitelství hl. m. Praha (KVV HMP) školení pedagogických pracovníků v problematice POKOS, kterého se zúčastnili učitelé a ředitelé pražských základních škol.

Celé školení proběhlo za dodržení hygienických podmínek, přesto v příjemné a tvůrčí atmosféře. Na úvod ředitel KVV HMP plukovník gšt. Ing. Marián Margai všem poděkoval za dosavadní úsilí při výuce a podporu myšlenek POKOS. Po té přítomné seznámil s působností a organizační strukturou KVV HMP a jeho rolí v bezpečnostní radě a krizovém štábu hl. m. Praha, kdy doporučujeme v krizových situacích nevojenského charakteru plánování a nasazování vojáků a techniky Armády ČR na území hlavního města a to nejen ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Praha, ale i se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS).

Na to podplukovník Ing. Pavel Kácl, MBA zástupcům pražských škol objasnil základní pojmy POKOS, co stálo u jeho vzniku, jaké má cíle i kam chce dál v budoucnu směřovat.

Hovořil o meziresortních vztahových vazbách a podpoře Ministra obrany ve vzdělávání učitelů v oblasti POKOS, příručce pro učitele, možnostech prezentace na školách i dotačních programech.

Učitelé se tak dozvěděli, jak stát zajišťuje bezpečnost a obranu našeho území, kdy a za jakých podmínek lze vyhlásit krizové stavy, proč je důležité zapojení občanů do obrany státu a s tím související vzdělávání dětí a dospívající mládeže v této oblasti. Vysvětlil, co znamená branná povinnost a připomněl, že branná povinnost nezanikla ani po zavedení profesionalizace armády.

 

V průběhu školení zúčastnění aktivně diskutovali nejen o tom, jak se POKOS realizuje na konkrétních školách, ale i o možných návrzích a připomínkách k jejímu zefektivnění. Na závěr všichni obdrželi certifikáty, příručku POKOS pro učitele a drobné upomínkové předměty.

Autor: kpt. Mgr. Martina Sofie Halíková, tisková a informační pracovnice Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha

Fotogalerie

Nahoru