Home page > Aktuality > Lektoři POKOS v roli posluchačů

Lektoři POKOS v roli posluchačů

V pátek 8. 10. 2021 proběhl odborný kurz základy laické první pomoci, kterého se poprvé zúčastnili i lektoři POKOS z jednotlivých krajských vojenských velitelství. Laickou první pomocí rozumíme soubor základních opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení.  Tento kurz byl garantován Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a proběhl pod vedením prap. Bc. Miroslavy Doleželové.

V teoretické části si posluchači kurzu připomněli, jak zachovat základní životní funkce postiženého, předejít zhoršení jeho stavu, vzniku komplikací popř. jak zajistit bezpečí zraněného. Současně získali další doporučení doplněné o příběhy z praxe přednášející. Obohacující přínos měla především praktická část, kde si POKOSáci vyzkoušeli resuscitaci, zastavení tepenného krvácení, Heimlichův manévr a další užitečné triky pro první pomoc. 

Nikdo z nás neví, zda se někdy ocitneme v situaci, kdy je nutné poskytnout první pomoc. V takových chvílích rozhoduje nejen odvaha a ochota pomoci, ale především čas a rychlost. Věříme, že jednotliví lektoři POKOS nabité znalosti zúročí v rámci další přednáškové činnosti POKOS a současně jim přejeme, aby je nikdy nemuseli aplikovat při situacích v reálném ohrožení života.

Autor: kpt. Petra Čechová, KVV Zlín

Nahoru