Home page > Aktuality > Moravskoslezský kraj má další vyškolené pedagogy v problematice POKOS

Moravskoslezský kraj má další vyškolené pedagogy v problematice POKOS

Ve dnech 18. října a 3. listopadu 2021 proběhla na Krajském vojenském velitelství Ostrava další školení k problematice Příprava občanů k obraně státu, tzv. ,,POKOS“, pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Odborných školení se celkem zúčastnilo 51 pedagogů ze všech koutů našeho regionu.

V úvodní části byli učitelé seznámeni s právním rámcem dané problematiky a možnostmi spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava, především v rámci podpůrných aktivit POKOS, jako jsou prezentace armády na školách nebo účast na branně vědomostní soutěži Wolfram. Podstatná část školení byla věnována stěžejním tématům POKOS, tedy učivu, které je obsahem rámcových vzdělávacích programů.

,,Školení k problematice POKOS je přípravou pedagogů na začlenění jednotlivých témat do vyučovacího procesu. Doposud tato školení probíhala pouze na našem velitelství v Ostravě. Na základě zpětných vazeb od ředitelů škol vzdálenějších obcí a malotřídních škol budou nově tato školení probíhat také v jednotlivých obcích s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje“, uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek.

Součástí čtyřhodinového školení byla také přednáška s praktickými ukázkami poskytování první pomoci ve školských zařízeních. Učitelé se tak mohli seznámit nebo si zopakovat, jak poskytnout pomoc, například při masivním krvácení, hyperventilační tetanii, krvácení z nosu, epileptickém záchvatu nebo otřesu mozku.

Nová koncepce POKOS byla schválena vládou v roce 2019, kde klíčovou roli zastávají stávající a budoucí pedagogové. POKOS má v míru charakter vzdělávání a provádí se v rámci základních a středních škol vzhledem k tomu, že stěžejní témata POKOSU jsou obsahem rámcových vzdělávacích programů vydávaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, které jsou základem pro zpracování školních vzdělávacích programů.   

,,Již v současné době zpracováváme podklady pro realizaci branně vědomostní soutěže Wolfram, která proběhne pro žáky základních a středních škol Moravskoslezského kraje v měsíci květnu a červnu následujícího roku“, dodává plukovník Medek.

Nahoru