Home page > Aktuality > #PoznejPOKOS - 2. díl

#PoznejPOKOS - 2. díl

V minulém týdnu jsme si díky seriálu #PoznejPOKOS připomněli, proč vstupujeme do mezinárodních organizací. Správně jste ve svých komentářích uváděli, že Česká republika je členskou zemí Severoatlantické aliance (NATO), Evropské unie (EU), Organizace spojených národů (OSN) a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Slíbili jsme vám, že si jednotlivé organizace v tomto týdnu představíme. Pojďme tedy na to.

NATO je mezinárodní politicko-vojenské seskupení. Zaleženo bylo 4. 4. 1949 a v současnosti má 30 členů. ČR přistoupila 12. 3. 1999. Klíčovým bodem Severoatlantické smlouvy je článek 5, kdy se smluvní strany dohodly, že ozbrojený útok proti některé z členských zemí bude považován za útok proti všem. Tento článek byl poprvé použit po teroristických útocích 11. září 2001. 

EU je politické a ekonomické uskupení, které vzniklo v roce 1993 a sdružuje 27 členů. ČR přistoupila 1. 5. 2004. K cílům EU patří: podpora míru, demokratických hodnot a blahobytu obyvatel.

OSN byla založena 24. 10. 1945 a má 193 členských států. Tehdejší Československo bylo jednou ze zakládajících zemí. Cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvoj přátelských vztahů a spolupráce mezi jednotlivými zeměmi.

OBSE vznikla v roce 1995 a tvoří ji 57 členů. Jejím cílem je zajistit mír a prohloubit spolupráci mezi evropskými státy.

Na závěr bychom se vás chtěli zeptat, jestli víte, v jakém roce se naposledy rozšířilo NATO a která konkrétní země v daný rok přistoupila? Odpovědi vkládejte do komentářů pod tento příspěvek. Tři výherce vylosujeme příští středu.

Nahoru