Home page > Aktuality > #PoznejPOKOS - 3. díl

#PoznejPOKOS - 3. díl

V tomto týdnu se s projektem #PoznejPOKOS zaměříme na krizové situace a krizové stavy. Určitě všichni víte, že krizová situace je mimořádná událost, při které jsou ohroženy zájmy státu, životy lidí, jejich majetek či životní prostředí. V případě vzniku krizové situace dojde k vyhlášení krizového stavu a to může zapříčinit omezení některých občanských práv a svobod.
Rozlišujeme nevojenské a vojenské krizové stavy.


U nevojenských krizových stavů je ohrožen vnitřní pořádek, bezpečnost, životy, zdraví, majetek či životní prostředí. Jedná se např. o živelní pohromy, havárie, nehody velkého rozsahu, ohrožení chodu hospodářství nebo základních lidských práv a svobod. Do nevojenských krizových stavů řadíme stav nebezpečí a nouzový stav. 
U vojenských krizových stavů je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu či územní celistvost. Může se jednat také o situaci, kdy by naše země byla napadena. Mezi vojenské krizové stavy patří stav ohrožení státu a válečný stav.
Jednotlivé krizové stavy si podrobněji popíšeme v příštím týdnu. Víte, kdo rozhoduje o vyhlášení nouzového stavu? Napište nám to do komentářů a zapojte se tak do soutěže o armádní odměny. Výherce vylosujeme příští středu.

Nahoru