Home page > Aktuality > #PoznejPOKOS - 4. díl

#PoznejPOKOS - 4. díl

Minulý týden jsme si popsali krizové situace a r stavu jsou živelní pohromy (povodně, sesuvy půdy, zemětřesení), ekologické havárie (otrava ryb v řece únikem toxických látek z chemické či zemědělské výroby, výbuch jaderného reaktoru, únik velkého množství jedovatých látek do ovzduší), průmyslové havárie (výbuch muniční továrny, prasklý plynovod, požár v chemické továrně), nehody a jiná nebezpečí, která nedosahují značného rozsahu. Stav nebezpečí může být vyhlášen nejdéle na dobu 30 dnů, ale lze ho prodloužit. 


NOUZOVÝ STAV vyhlašuje vláda a to pro celý stát nebo jeho část. Důvody pro vyhlášení nouzového stavu jsou obdobné jako u stavu nebezpečí, pouze s tím rozdílem, že dosahují značného rozsahu. Nouzový stav může být vyhlášen nejdéle na dobu 30 dnů a lze ho prodloužit.
STAV OHROŽENÍ STÁTU může na návrh vlády vyhlásit Parlament ČR, v případě že je bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost státu či jeho demokratické základy. Vyhlašuje se na území celého státu nebo na jeho části a doba jeho trvání není omezena.
VÁLEČNÝ STAV vyhlašuje Parlament ČR na území celého státu a to v případě je-li Česká republika napadena nebo je-li potřeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Doba trvání válečného stavu není omezena.
Víte, kolik dnů trval poslední vyhlášený nouzový stav v České republice? Pokud nevíte, zkuste si to vyhledat z dostupných zdrojů. Odpovědi nám zasílejte do komentářů pod tento příspěvek. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kterým zašleme armádní odměny.

Nahoru