Home page > Aktuality > Školení učitelů v problematice POKOS na KVV hl. m. Praha

Školení učitelů v problematice POKOS na KVV hl. m. Praha

Ve středu 20. října 2021 se uskutečnilo na Krajském vojenském velitelství hlavní město Praha (KVV HMP) školení pedagogických pracovníků v problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS), kterého se zúčastnili učitelé a ředitelé pražských základních a středních škol. 

Na úvod ředitel KVV HMP plukovník gšt. Ing. Marián Margai všem poděkoval za dosavadní práci při výuce a podporu myšlenek POKOS. V krátké prezentaci pak přítomné seznámil s působností a organizační strukturou KVV HMP a jeho rolí v oblasti správního úřadu, krizového řízení a úkolů spojených se změnou bezpečnostních stavů (stavu ohrožení státu, nebo válečného stavu). Zdůraznil také spolupráci s místní samosprávou zastoupenou magistrátem hl. m. Prahy, kde je členem bezpečnostní rady a krizového štábu. To znamená, že při  krizových situacích se stává poradním orgánem pana primátora a tzv. „prodlouženou rukou“ Armády ČR (AČR). Tehdy doporučuje primátorovi hlavního města možnosti a způsob vyžadování 
a nasazování vojáků a techniky AČR na území Prahy a to zejména ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS).

Na to navázal major Ing. Petr Valtera prezentací, ve které zástupcům pražských škol objasnil základní pojmy POKOS, co stálo u jeho vzniku a jaké má cíle. Hovořil o podpoře Ministra obrany ČR ve vzdělávání pedagogů základních a středních škol, o druhém vydání příručky pro učitele, možnostech prezentace programu POKOS přímo na školách i dotačních programech. K důležitým tématům školení patřily také otázky bezpečnosti a obrany našeho území, kdy významnou roli hrají občané. S tím souvisí také vzdělávání dětí a dospívající mládeže v této oblasti.

Pro zpestření školení přinesl major Ing. Petr Valtera knihu „Rukověť branné výchovy“ vydanou roku 1935, která pojednává o tom, jak zvýšit brannost národa k zajištění jeho svobody. Pro představu uvádíme jednu zajímavou pasáž: „Náš jazyk, svoboda a nezávislost našeho státu, naše národní kultura, to jsou ony vyšší statky národní, které nám jednak uchovali naši předkové, jednak svou krví jich opět vydobyli a nám je odevzdali naši otcové. My pak ručíme příštím pokolením za jejich úplnost, za jejich rozvoj a za šťastnou budoucnost našeho národa. Jsme menší národ, ale na možnost pokojného a svobodného vývoje máme stejné právo jako každý národ veliký; chceme s každým žít v míru, v pokoji a v dobré shodě. Bude-li však napadena naše svoboda nebo nezávislost, máme právo a svatou povinnost se bránit, a to všemi prostředky a všemi silami.“  Na závěr ještě přečetl slova Tomáše G. Masaryka „Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho používat. Avšak proti násilí budeme se hájit třeba železem…“.

Dále major Ing. Petr Valtera seznámil pedagogy se zněním současného branného zákona. Objasnil, co znamená pojem branná povinnost a připomněl, že tato povinnost nezanikla ani po zavedení profesionální armády. Následně vysvětlil základní strukturu AČR, kdo patří do zálohy ozbrojených sil a také průběh odvodního řízení. V neposlední řadě zmínil účast našich vojáků v zahraničních operacích, které zpestřil osobními zážitky z nasazení při misi
v Afganistánu.

Přidanou hodnotou tohoto školení bylo podle slov některých pedagogů předávání zkušeností jak mezi jednotlivými učiteli, tak mezi školami. Zaznělo rovněž několik návrhů a připomínek k zefektivnění programu POKOS. Oslovení pedagogové hodnotili školení jako velice přínosné a těší se na další spolupráci s námi. Na závěr všichni obdrželi certifikáty a příručku POKOS pro učitele.  

autor textu a fotografií kpt. Mgr. Martina Sofie Halíková, tisková mluvčí KVV  hl. m. Praha

Nahoru