Home page > Aktuality > Vojáci KVV Zlín navštívili další školu ve svém regionu

Vojáci KVV Zlín navštívili další školu ve svém regionu

V rámci projektu Příprava občanů k obraně státu jsme 3. listopadu 2021navštívili 12. základní školu ve Zlíně. Přijali jsme tak pozvání pedagoga Mgr. Václava Talaše, tamního učitele a současně našeho „kolegy“, vojáka aktivní zálohy pěší roty KVV Zlín.

Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením jsme museli trochu pozměnit celý systém ukázek, ale výsledný efekt – podpora výuky, byl stejný. Oproti běžnému scénáři jsme ukázky změnili systémem rotace tak, aby se jednotlivé kolektivy tříd 8. A, 8. B a 8. C mezi sebou nepotkaly a současně jsme po obsahové stránce obohatili ukázku o zásady přežití v přírodě a základy topografie. Mimo to, byli žáci seznámeni s úkoly a dělením Armády ČR, základy první pomoci, činností při úniku nebezpečné látky, také se seznámili s prostředky individuální ochrany jednotlivce a improvizovanými prostředky ochrany. Dále měli žáci možnost shlédnout ukázku výstroje vojáků. Za KVV Zlín se k realizaci ukázky vyjádřila kapitánka Čechová, koordinátorka přípravy občanů k obraně státu ve Zlínském kraji: „Jsme rádi, že jsme tady. Pokud má libovolná škola v regionu zájem, ať již o praktickou ukázku, teoretickou přednášku či podporu nějakého projektového dne, snažíme se jim vyhovět. Bohužel, nemůžeme pokrýt požadavky všech škol v regionu, ale v závislosti na našich personálních kapacitách a s přihlédnutím k plnění stanovených úkolů se snažíme ukázky realizovat alespoň pro část škol v rámci Zlínského kraje. V této činnosti bychom rádi pokračovali i v roce 2022. Bližší informace o naší činnosti lze získat na stránkách www.kvv-zlin.army.cz.“.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

 

Nahoru