Home page > Aktuality > Výherci dubnové vědomostní soutěže

Výherci dubnové vědomostní soutěže

V pátek 30. dubna bylo ukončeno 46. kolo soutěže k problematice příprava občanů k obraně státu. Celkem jsme obdrželi 93 odpovědí, 76 bylo správných.

 

Ze správných odpovědí zástupci Ministerstva obrany ČR vylosovali tyto tři výherce: 

Jan Langer, 10 let, ZŠ a MŠ Jedlí, Jedlí 240, 789 01, Zábřeh.

Kateřina Vlková, 16 let, Slezské gymnázium Opava, Zámecký okruh 29, Opava, 746 01.

Jakub Kadlec, 12 let, ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, 741 01, Nový Jičín.

 

Výhercům blahopřejeme, věcné ceny budou zaslány poštou na vámi uvedené adresy. Ostatním děkujeme za jejich účast.

 

Správné odpovědi soutěže za měsíc DUBEN:

1. Jaké jsou hlavní úkoly Armády ČR? Vyjmenuj jich alespoň pět. 

  • OBRANA státu proti vnějšímu napadení
  • Nepřetržitá ochrana vzdušného prostoru
  • Plnění mezinárodních smluvních závazků ČR o společné obraně proti napadení
  • Plnění humanitárních úkolů v rámci OSN (zahraniční operace k udržení či nastolení míru)
  • Vyčlenění sil a prostředků pro nasazení v rámci IZS

2. Co je to krizová situace a jaké znáš krizové stavy? Z jakých důvodů mohou být krizové stavy vyhlášeny?

  • Krizová situace je mimořádná událost, při které je vyhlášen krizový stav a jsou ohroženy zájmy státu, životy lidí, jejich majetek či životní prostředí
  •  Stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav
  • Živelní pohromy, ekologické havárie, průmyslové havárie, bezprostřední ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu nebo demokratických základů státu, napadení ČR, plnění smluvních závazků o společné obraně

3. Kdy proběhla Jaltská konference, na které se představitelé USA, Velké Británie a tehdejšího Sovětského svazu dohodli na poválečném uspořádání Evropy?

  • 4. - 11. února 1945

Nahoru